Ιερωνύμου "Χριστιανική Βοιωτία"

Χριστιανική Βοιωτία

...Ο σκοπός λοιπόν της έκδοσης αυτής δεν είναι οι ειδικές επιστημονικές αναλύσεις ή οι λεπτομερείς ιστορικές αναφορές και οι τυχόν επιρροές ιδεολογικών ρευμάτων και σχολών, αλλά ή συνειδητοποίηση του χρέους προς το παρελθόν και της ευθύνης προς το μέλλον εκ μέρους των Βοιωτών και μάλιστα εκείνων πού είναι επιφορτισμένοι με την εκκλησιαστική ή άλλης μορφής διακονία.

Στο υλικό που παρατίθεται χωρίζεται σε τρεις περιόδους και ωςς εκ τούτου θα παρουσιασθεί σε τρεις τόμους. Ο ανά χείρας πρώτος τόμος αναφέρεται στη χρονική περίοδο από την εμφάνιση του Χριστιανισμού στη Βοιωτία μέχρι την αποφράδα ημερα της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Ο δεύτερος τόμος θα καλύψει την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1460-1821) και ο τρίτος την μετέπειτα εποχή ως τις ημέρες μας.

image 

Ιερώνυμος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος (2008-)

*Το βιβλίο είναι γραμμένο στο πολυτονικό σύστημα

image
image